روان شناسی

روان شناسی / شعر و داستان

روان شناسی

روان شناسی / شعر و داستان

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

10دسامبر یا نوزدهم آذر از طرف یونسکو روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است.

حقوق بشر، شامل حقوق اولیه و اساسی هر انسانی می شوند و فارغ از نژاد، جنسیت، منطقه جغرافیایی و ... هستند. یعنی نباید صرف اینکه فردی از نژاد خاصی است از حقوق انسانی خود محروم شود.

در رایج ترین طبقه بندی از حقوق انسان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آمده، به این شکل دسته بندی شده: حقوق مدنی - سیاسی - اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی.

۰ نظر ۱۹ آذر ۹۴ ، ۱۱:۲۶
مدیر
28نوامبر روز به دنیا آمدن کارول گیلیگان، روانشناس معروف آمریکایی است.به بهانه امروز هم مطالبی در مورد وی و هم تحول اخلاقی بدانیم:
گیلیگان در سال 1936 در نیویورک و در خانواده ای یهودی به دنیا آمد.مادرش معلم کودکستان و پدرش وکیل بود.وی در دوره لیسانس ادبیات انگلیسی خوانده و در دوره فوق لیسانس روانشناسی بالینی و نهایتا در دوره دکتری به تحصیل روانشناسی اجتماعی مشغول بوده است.
به طور کلی وی بیشتر در سه زمینه فعالیت داشته است:روان شناسی،فمنیسم و اخلاق.
گیلیگان کتاب های متعددی دارد که معروف ترین آن "با صدایی متفاوت" است.از کتاب های دیگر وی:  The brith of pleasure - kyra - the deepening darkness 
و اما بحث نظریه تحول اخلاقی کلبرگ  و انتقاد گیلیگان به آن:
نظریه تحول اخلاقی کلبرگ که می توان آن را پژوهشی به دنبال نظریه تحولی پیاژه دانست، توالی و مراحلی در مورد رشد اخلاقی ارائه می کند که این نظریه سه سطح و شش مرحله دارد به طور کل که به این ترتیب است:
*سطح اول:اخلاق پیش قراردادی
-مرحله اول:جهت گیری اطاعت و تنبیه
-مرحله دوم:فرد گرایی و مبادله

**سطح دوم:اخلاق قراردادی
-مرحله سوم:ارتباطات میان فردی خوب
-مرحله چهارم:حفظ نظم اجتماعی

***سطح سوم:اخلاق فراقراردادی
-مرحله پنجم:قرارداد اجتماعی و حقوق فردی
-مرحله ششم:اصول جهانی

با رشد شناختی فرد رشد اخلاقی هم تحول پیدا می کند،اما یکی از نکاتی که در این نظریه به چشم می خورد این است که اغلب زنان تا مرحله سوم می آیند و این اغلب مردان هستند که در مراحل چهارم و پنجم قرار می گیرند.گیلیگان که خود پژوهشگر همراه کلبرگ بود با تمرکز بر این نکته مقاله و بعد کتابی منتشر کرد مبنی بر این که نظریه کلبرگ دارای محوریت مردانه است و تحول اخلاقی زنان متمایز از آن است.به عقیده وی اخلاق در زنان و دختران بر محور حقوق و قواعد متمرکز نیست بلکه بیشتر بر روابط بین فردی و یک نظام اخلاقی مبتنی بر همدردی و ترحم استوار است.گیلیگان بعد از این انتقاد به فلسفه نظریه کلبرگ، مراحلی برای تحول اخلاقی زنان ارائه می دهد که محوریت آن بر روابط بین فردی و فداکاری است که شامل سه سطح و دو گذرگاه است:
-سطح اول:بقای فردی
*گذرگاه اول:خودمحوری به سوی مسئولیت پذیری
--سطح دوم:ارزش قائل شدن برای فداکاری
**گذرگاه دوم:حرکت از فداکاری به سمت عزت نفس
---سطح سوم: اخلاق بدون خشونت 
۰ نظر ۰۷ آذر ۹۴ ، ۲۳:۴۸
مدیر